Gallery – Dev Bhoomi Janseva & Sadbhavna Samitti, Kandikhal